The colour project

Språket är subjektivt och ett enda ord kan framkalla över en miljon associationer. Vi läser och uttalar språket med individella toner och varje ord är en ikon.

The colour project handlar om att undersöka hur laddningen i ord ändras när vi inte kan styra vilken kontext de hamnar i. I detta fall en unik färg som är helt bestämd av ordets komposition.

Vilka nya kombinationer, ordfamiljer, synonymer och antonymer föds?
Hur känner vi inför orden?

The coulour project är ett pågående experiment.

Besök: http://pontuswillebrand.se/thecolourproject/