Stadsvolymer

Examensprojekt vid Forsbergs skola 2014.

Arkitekten Corbusier sa en gång att hus var maskiner för att bo i. På samma kan staden sägas vara en maskin för processer – rättsliga, biologiska, kreativa, personliga, kommersiella och politiska.

Staden har alltid haft en stark dragningskraft på människor. Den har symboliserat frihet och utveckling – möjlighet och förtvivlan. Så också Stockholm. Huvudstaden förändras och genomgår både långsamma, snabba och dramatiska omvälvningar. Men det mesta sker utan att vi hinner reflektera över det, eller att vi ser det som av naturen givna förlopp.

Min utgångspunkt är att betrakta stadens olika händelser, utvecklingsmönster och processer som något organiskt – nästan kaotiskt för att sedan ge det ett utryck som kan förmedla allt det här men samtidigt ge ögonblick av kunskap kring stadens inre liv.